Algemene presentatie :

U bent momenteel verbonden met https://www.campinglocean.com/, CAMPING LA PUERTA DEL SOL

Publicatiemanager: Damien Launay – Chief Operating Officer – Vnaya Village Group marketing@vnaya-village.fr

Camping l’Océan ****

67 rue de Notre Dame de Monts
85 160 SAINT JEAN DE MONTS
Tel: 02 51 58 03 88
Fax: 02 51 58 24 63
E-mail: campinglocean@vnaya-village.fr

Bedrijfsnaam: SAS PBECO
Adres hoofdkantoor: 67 rue de Notre Dame de Monts 85160 Saint-Jean-de-Monts
Aandelenkapitaal: €152.449
SIRETNUMMER: 429 804 792 00019
APE-code: 5530Z
RCS : 429 804 792 La Roche-sur-Yon
Intracommunautaire btw: FR81 429 804 792

De uitgever verbindt zich ertoe alle wetten betreffende de oprichting en de exploitatie van een website na te leven.

Technische informatie:

Er wordt aan herinnerd dat het briefgeheim op Internet niet gewaarborgd is en dat iedere Internetgebruiker zelf alle passende maatregelen dient te treffen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op Internet circuleren.

Redactioneel handvest:

De website https://www.campinglocean.com/ is een presentatiesite voor de diensten die door de groep Vnaya Village worden aangeboden. Het wordt aangevuld met simulatie-instrumenten.
De op deze site verstrekte informatie is louter informatief.
Adres: 67 rue de Notre Dame de Monts 85 160 SAINT JEAN DE MONTS
Tel. : 02 51 58 03 88
E-MAILADRES: info@campinglocean.com

Persoonsgegevens :

De door u ingevoerde gegevens worden door de Vnaya Village Group geregistreerd, geanalyseerd en voor verwerking doorgegeven aan de bevoegde diensten. Het kan ook gebruikt worden door de Vnaya Village Group voor commerciële uitnodigingen.
Indien u dit niet wenst, kunt u ons dit laten weten door te schrijven naar het onderstaande adres. U heeft recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de op deze site verzamelde gegevens, onder de voorwaarden voorzien in de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheid. Om dit recht uit te oefenen, kunt u schrijven naar de beheerder van de site op het volgende adres Camping l’Océan **** 67 rue de Notre Dame de Monts- 85 160 SAINT JEAN DE MONTS

Copyright :

De gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van de pagina’s, gegevens en elk ander element waaruit de site bestaat, door welk proces of medium dan ook, is verboden en vormt een inbreuk zonder toestemming die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder kan veroorzaken .

Informatie:

De site is gemaakt door het bedrijf Studio Plune.
Adres : 3 Rue Alessandro Volta – 44470 Carquefou | FRANKRIJK
Telefoon: 02 40 56 87 55
Mail: contact@studioplune.fr – Site: https: //www.studioplune.fr/